Kategori: Arrangement

Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i VPK’s klubhus, Gudumvej 75 Onsdag den 29. maj kl. 16:30 Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg På valg er Jens Thorsen. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er petanque-klubben vært med grillpølser med tilbehør, samt vand, øl og vin. Bestyrelsen

Af admin 13. maj 2019 Slået fra

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Petanqueklubbens klubhus. Onsdag den 23. maj 2018 kl. 14:30 Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af ny bestyrelse idet den nuværende bestyrelse nedlægger sit mandat. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse af generalforsamling. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Af admin 14. maj 2018 0