Forfatter: admin

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: Formand: Elisabeth SøndergaardKasserer: Nicolaj PedersenMenigt bestyrelsesmedlem: Lillian Sørensen

Af admin 11. juni 2019 Slået fra

Referat fra generalforsamling 2019

Valg af dirigent Tom Greiffenberg blev valgt. Formandens beretning Der har i den forgangne periode ikke været nogle arrangementer. Regnskab for 2018 Resultatet for året viste et underskud på 136,98 kr. Likvid beholdning pr. 31.12 2018: 14.916,70 kr. Det besluttedes at der ikke længere skal gives gaver til nogen. Valg til bestyrelsen Som nyt bestyrelsesmedlem…

Af admin 11. juni 2019 Slået fra

Generalforsamling 2019

Der afholdes ordinær generalforsamling i VPK’s klubhus, Gudumvej 75 Onsdag den 29. maj kl. 16:30 Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg På valg er Jens Thorsen. Eventuelt. Efter generalforsamlingen er petanque-klubben vært med grillpølser med tilbehør, samt vand, øl og vin. Bestyrelsen

Af admin 13. maj 2019 Slået fra

EU persondataforordning

Persondatapolitik for Vaarst Petanqueklub! Fra den 25. maj 2018 er den ny EU persondataforordning gældende.  I følge den må vi kun behandle personoplysninger, hvis den person, som oplysningerne handler om, har givet sit samtykke. Normalt vil man tolke det således, at når en person fx selv melder sig ind i en forening/klub eller melder sig…

Af admin 22. maj 2018 0

Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Petanqueklubbens klubhus. Onsdag den 23. maj 2018 kl. 14:30 Dagsorden: Valg af dirigent. Valg af ny bestyrelse idet den nuværende bestyrelse nedlægger sit mandat. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse af generalforsamling. Eventuelt. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Af admin 14. maj 2018 0

Velkommen

I foråret 2007 blev Vaarst Petanqueklub stiftet. Klubben holder til på arealet ved den tidligere jernbanestation. Her er der tre gode baner med vort hyggelige røgfrie klubhus i umiddelbar nærhed. Der er i øjeblikket omkring 30 medlemmer, som har et godt socialt samvær – Efter spillet hygger vi os med vor medbragte kaffe og brød.…

Af admin 5. november 2013 0