Referat fra generalforsamling 2019

11. juni 2019 Slået fra Af admin
 • Valg af dirigent
  • Tom Greiffenberg blev valgt.
 • Formandens beretning
  • Der har i den forgangne periode ikke været nogle arrangementer.
 • Regnskab for 2018
  • Resultatet for året viste et underskud på 136,98 kr.
  • Likvid beholdning pr. 31.12 2018: 14.916,70 kr.
  • Det besluttedes at der ikke længere skal gives gaver til nogen.
 • Valg til bestyrelsen
  • Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Elisabeth Søndergaard.
  • Britta Nielsen valgtes til suppleant.
  • Søren Buus Brink valgtes til revisor.