Måned: juni 2019

Ny bestyrelse

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig som følger: Formand: Elisabeth SøndergaardKasserer: Nicolaj PedersenMenigt bestyrelsesmedlem: Lillian Sørensen

Af admin 11. juni 2019 Slået fra

Referat fra generalforsamling 2019

Valg af dirigent Tom Greiffenberg blev valgt. Formandens beretning Der har i den forgangne periode ikke været nogle arrangementer. Regnskab for 2018 Resultatet for året viste et underskud på 136,98 kr. Likvid beholdning pr. 31.12 2018: 14.916,70 kr. Det besluttedes at der ikke længere skal gives gaver til nogen. Valg til bestyrelsen Som nyt bestyrelsesmedlem…

Af admin 11. juni 2019 Slået fra