Generalforsamling 2019

13. maj 2019 Slået fra Af admin

Der afholdes ordinær generalforsamling i VPK’s klubhus, Gudumvej 75

Onsdag den 29. maj kl. 16:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg
    1. På valg er Jens Thorsen.
  6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er petanque-klubben vært med grillpølser med tilbehør, samt vand, øl og vin.

Bestyrelsen