Ekstraordinær generalforsamling

14. maj 2018 0 Af admin

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Petanqueklubbens klubhus.

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 14:30

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af ny bestyrelse idet den nuværende bestyrelse nedlægger sit mandat.

  3. Indkomne forslag. 
    Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelse af generalforsamling.

  4. Eventuelt.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen